Uvjeti prodaje

Informacije o trgovačkom društvu

Spiritus Orientalis d.o.o. za usluge
Vrčevan 71, 52203 Medulin 59627075560
OIB: 59627075560

Tvrtka Spiritus Orientalis d.o.o. sa sjedištem u Medulinu vlasnik je internet stranice www.kvartet.istria.shop. Skup usluga koje pruža Spiritus Orientalis d.o.o. na domeni www.kvartet.istria.shop je provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta. Korištenjem internetske stranice www.kvartet.istria.shop smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Uvjeti korištenja

Korištenjem Internet stranice u vlasništvu Spiritus Orientalis d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
Spiritus Orientalis d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Spiritus Orientalis d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.
Odricanjem od navedene odgovornosti trgovačkom društvu Spiritus Orientalis d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.
Iako Spiritus Orientalis d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.
Spiritus Orientalis d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Uvjeti prodaje

Svaki registrirani i neregistrirani korisnik mogu kupovati artikle iz ponude Spiritus Orientalis d.o.o. prikazane na internetskim stranicama.
Kupoprodajni ugovor između registriranog/neregistriranog korisnika i Spiritus Orientalis d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.
Spiritus Orientalis d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez dodatnog objašnjena.

Cijene

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama.
Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.
U cijenu su uračunati poštanski otpremni troškovi.
Otpremni troškovi se ne uvećavaju ukoliko se narudžba isporučuje u nekoliko navrata.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.

Jamstvo i servis

Jamstveni rok naveden je za svaki pojedini artikal.
Za artikle za koje nije naveden rok jamstva, vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema važećim zakonima Republike Hrvatske.

Plaćanje

Vaše naručene artikle možete platiti na nekoliko načina:
1. Kartičnim plaćanjem karticama svih podržanih banaka.

2. Uplatnicom/virmanom – plaćate na navedeni žiro račun Spiritus Orientalis d.o.o. prema izdanoj ponudi.
Račun će vam biti izdan sa datumom izlaska robe sa našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom registracije.
Ukoliko želite da vam račun pošaljemo na neku drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijstite prilikom same kupovine u polju „napomene“.
U slučaju plaćanja kreditnim karticama, Spiritus Orientalis d.o.o. naplatu autoriziranog iznosa radi u trenutku isporuke robe te ukoliko postoji bilo kakva sumnja u istinitost podataka ne obvezuje se isporučiti robu. Ovim uvjetima se također definira i slanje naručene robe i usluga.

 

Dostava naručenih artikala

 

Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 10 radnih dana za dobavljive artikle odnosno one artikle koji dobavljači imaju na zalihama.
U redovnim uvjetima roba se dostavlja kupcu radnim danom, unutar 1 do 3 radna od dana narudžbe, na otoke po dostavnom redu dostavljača do maksimalnih 5 radnih dana. Ako procjenimo da će rok dostave biti veći od 10 radnih dana ili da je nemoguće više dostaviti traženi artikal, nakon provjere kod dobavljača bit ćete obaviješteni o tome putem e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.
U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno u Vaš dom.
Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, pošta ili tvrtka koja se bavi kurirskom uslugom će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima dostavne službe.
Artikli koje isporučujemo posebnom kombi dostavom (za određene artikle) bit će Vam dostavljeni uz prethodnu telefonsku obavijest o terminu dostave.
Spiritus Orientalis d.o.o. ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da se prilikom isporuke robe zatraži identifikacija primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko se ne dobije ista Spiritus Orientalis d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu.
Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak robe.

Pravo na raskid ugovora

1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana.
2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Oblik raskida ugovora

1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka navedenom prije.

 

Posljedice raskida ugovora

1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
2. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
3. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom
4. Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

 

Isključenje prava na raskid ugovora

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
-pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
-prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
– prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao
– prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
– igrama na sreću.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati pismenim prigovorom u našem poslovnom prostoru pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu: Spiritus Orientalis d.o.o., Vrčevan 71, 52203 Medulin
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Pritužbe putem elektroniške pošte možete uputiti na adresu klijenti@istria.shop.

Pitanja

Vaše pitanja, prijedloge, pohvale možete slati i na e-mail: info@istria.shop